top of page
מתקן פרוספקט

מתקן פרוספקט

מתקן פרוספקט

 מעמדי פרספקס מודולאריים לקטלוגים, הניתנים לפירוק והרכבה לצורך התאמה מדויקת לצרכיך. ישנה יחידת בסיס תא אחד ועליו וניתן להוסיף עד 4 תאים נוספים עד לסך של 5 תאים.

את המעמד ניתן להזמין בגדלים סטנדרטיים A4 ו- A4 1/3 .

כמו כן, המעמד ניתן להתאמה לשולחן או לתלייה בקלות, תכונה המקנה לו יתרון בולט אל מול המעמדים הנפוצים.

bottom of page