top of page
מניו בורד

מניו בורד

מעמד להצגת מוצר, ניתן לשנות את גובה המעמד על פי הצורך.

החלפת המסר הפרסומי בקלות ובמהירות על ידי פתיחת מסגרות קפיציות A4/A3
bottom of page