top of page

הנחיות לגרפיקה

לצורך קבלת הנחיות לגרפיקה ולסגירת קבצים יש לפנות לאיציק בנייד: 054-6619190
או למייל: mail1@hatacot.co.il

הדפסה

אנו באטרקציה מודעים לחשיבותו של הגימור הסופי בעבודתך, ומעניקים תשומת לב מיוחדת לכך.

ניתן לקבל גימורים שונים, כגון:

  1. הדבקה על לוחות מוקצפים, לוחות קשיחים, קאפה, קרטון ביצוע, לוחות עץ, לוחות מתעגלים ומתכת.

  2. הדבקת שקפים על גבי פרספקס שקוף וזכוכית למינציה בעובי 25 – 375 מיקרון.

  3. למינציה עבה למתקני תצוגה – סטופלייט ודיפ קריסטל.

  4. מגוון ציפויים בעוביים שונים להגנה על תמונות, מפות, פרספקטיבות ועוד.

  5. קפסולציה למפות, תפריטים ועוד.

כרטיס ביקור
bottom of page